TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V ENERGETICE
Ing. Zdeněk Přikryl
energetický auditor
externí energetik
Tel.:
Mobil:
web:
 
e-mail:
 
544 230 124
724 088 738
www.spravaenergetiky.cz
www.energetik.cz
prikryl@spravaenergetiky.cz
prikryl@energetik.cz
Kvalitní správa energetiky = úspora nákladu na energie

Energetické služby

návrhy úsporných opatření

studie

Výkon funkce externí energetik

plnění povinností v energetickém hospodářství

Měření elektrických veličin

Meření


Energetické audity a posudky

Energetické audity

Zpracování Průkazu ENB

Zpracování Průkazu ENB


Kontrola kotlů

Kontrola kotlů
Úvod Nabídka služeb Ceník Kontakty Reference
Ceník

Výkon funkce externí energetik

Cena je stanovena ve smlouvě o vedení agendy energetického hospodářství v závislosti na konkrétních podmínkách daného odběru.

Zpravidla se cena sjednává ve dvou variantách.

První variantou je měsíční paušální platba, v níž jsou zahrnuty pravidelné činnosti spojené s výkonem služby - správa energetiky. Pouze výjimečně a se souhlasem zákazníka jsou účtovány tzv. vícenáklady, převážně v souvislosti s odstraňováním poruch či havárií na energetických zařízeních.
Pro informaci uvádím, že u zákazníků kategorie maloodběr v elektřině a s vlastní plynovou kotelnou se výsledné měsíční náklady na službu externí energetik v rozsahu základních povinností pohybují v částkách od 1500,- Kč.

Druhou variantou je výpočet měsíčních nákladů na základě odpracovaných hodin a sjednané hodinové částky.

Měření elektrických veličin

Náklady na měření 1 odběrového místa (kategorie maloodběr) včetně zpracování dat a výsledné souhrnné zprávy (měření proudového zatížení v jednotlivých fázích pro stanovení hlavního jističe a návrh optimální sazby) obvykle činí 7000,- Kč. (částka je uvedena bez DPH a nákladů na cestovné)

Náklady ostatních měření dle dohody.

Energetické audity

Náklady za vypracování energetického auditu jsou stanoveny na základě honorářového řádu Asociace energetických auditorů. Výsledná cena se odvíjí zejména od roční celkové spotřeby energií, obestavěného prostoru auditovaného objektu, kompletnosti projektové dokumentace a rozsahu zdrojové části tepelné energie.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Náklady za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy se liší dle druhu budovy, stavební členitosti, dostupnosti a formě projektové dokumentace, atd.
Vzhledem k tomu, že cena je závislá na více parametrech, stanovuje se individuálně.

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Náklady za provedení kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie jsou stanoveny v závislosti na výkonu kotle a kotelny, dostupnosti dokumentace, provozního řádu, apod.
Vzhledem k tomu, že cena je závislá na více parametrech, stanovuje se individuálně.

Ostatní

Náklady dílčích činností, dohodnutých na základě samostatných objednávek, jsou řešeny v závislosti na rozsahu požadovaných služeb.