TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V ENERGETICE
Ing. Zdeněk Přikryl
energetický auditor
externí energetik
Tel.:
Mobil:
web:
 
e-mail:
 
544 230 124
724 088 738
www.spravaenergetiky.cz
www.energetik.cz
prikryl@spravaenergetiky.cz
prikryl@energetik.cz
Kvalitní správa energetiky = úspora nákladu na energie

Energetické služby

návrhy úsporných opatření

studie

Výkon funkce externí energetik

plnění povinností v energetickém hospodářství

Měření elektrických veličin

Meření


Energetické audity a posudky

Energetické audity

Zpracování Průkazu ENB

Zpracování Průkazu ENB


Kontrola kotlů

Kontrola kotlů
Úvod Nabídka služeb Ceník Kontakty Reference
Měření

Náklady za elektrickou energii jsou závislé nejen na vlastním odběru elektrické práce, ale také na zařazení odběru do příslušného cenového produktu dodavatele a distribuční sazby.

Pro odběry připojené na distribuční síť nízkého napětí (kategorie maloodběr) jsou k dispozici produkty dle dodavatele a sazby C01d, C02d, C03d, C25d, C26d, C35d, C45d, C55d, C60d a C62d. Výpočet nákladů v těchto sazbách se odvíjí od hodnoty hlavního jističe a platu za elektřinu v jednotlivých tarifech. Pro dosažení minimálních nákladů za elektřinu je nutné zvolit optimální sazbu. Bez měření proudové zátěže a rozdělení spotřeby elektřiny do tarifů však není volba optimální sazby možná.

Pro měření uvedených veličin jsou k dispozici dvě měřící soupravy, a to:

  • DIRIS - PROMOS
    Primárně určen pro měření proudové zátěže a spotřeby energie.
     
  • Analyzátor sítě MEg30
    Přenosný Power Quality monitor je určen pro měření všech parametrů kvality napětí. Dále měří napětí, proudy, činné a jalové výkony, spotřebu energie, atd.

Vlastní měření probíhá pomocí klešťových nebo flexibilních snímačů proudu, které jsou instalovány bez přerušení napájení předmětného odběru.

Naměřená data z obou měřících souprav jsou přenášena do PC a pomocí speciálního SW vyhodnocována.

Z naměřených hodnot je na základě provedené analýzy stanovena hodnota hlavního jističe před elektroměrem a vyhodnocena optimální sazba pro daný odběr.

Měření je po dohodě se zákazníkem prováděno v minimální délce 14 dnů, obvykle však jeden měsíc.

Měření a vyhodnocení je poměrně levnou záležitostí a dle zkušeností může zákazníku ušetřit až desítky procent z celkových nákladů na elektřinu.

Příklad výstupu z měřící soupravy - rozdělení spotřeby do vysokého a nízkého tarifu

Graf 1

Graf 2

Prezentované měření lze použít nejen u odběrů napojených z distribuční sítě nízkého napětí, ale všude tam, kde je zapotřebí zjistit rozdělení spotřeby do tarifů. Tedy například i u středních odběrů s následnou analýzou naměřených dat a vyhodnocením optimální sazby, také pro zjištění proudového zatížení jednotlivých fází, výkonového zatížení, apod.

Příklad výsledného posouzení nákladů v jednotlivých sazbách provedeného u konkrétního odběru školského zařízení:

sazba roční náklady stanovené měřením
C01 638 335,- Kč
C02 592 904,- Kč
C03 688 616,- Kč - stávající sazba
C25 550 569,- Kč - doporučená sazba stanovená měřením
Úspora 138 047,- Kč/rok